Archiv článků

27.02.2011 15:28
Konec loňského roku je spjat s novinkami v Mondioring klubu. Výsledkem je posun v některých funkcích, vznik výcvikové komise, jmenování rozhodčích nebo první zkoušky figurantů pořádané v České republice. Doposud bylo možné figurantské zkoušky skládat pouze v zahraničí.
24.02.2011 17:56
Na přelomu února a března 2011 jsme spustili tyto webové stránky. Na jejich obsahu i grafické podobě se stále pracuje. Doufáme, že vám bude dobrým zdrojem informací.
20.02.2011 18:49
V Lošticích se ve dnech 19. - 20. 2. 2011 konaly první zkoušky v ČR uchazečů o figuranty podle zkušebního řádu mondioring.   Všichni čtyři uchazeči splnili podmínky a úspěšně absolvovali teoretickou část, fyzické testy i praktickou část zkoušek. Byla jim udělena licence figuranta podle ZŘ...
19.02.2011 18:49
Na členské schůzi konané v Lošticích se sešlo 11 ze současných 18-ti členů. Přijati byli tři noví členové. Volili se někteří noví funkcionáři:   Jednatel: Dagmar Volná Pokladník: Ivana Krybusová Revizní komise: Pavla Gorčáková a Libor Hanzelka Zástupce ČR v mezinárodní komisi mondioringu -...
Záznamy: 321 - 324 ze 324
<< 29 | 30 | 31 | 32 | 33