Mondioring klub ČR, z.s.

Mondioring klub ČR,z.s. vznikl v roce 2001 (registrace Stanov MK ČR u Ministerstva vnitra ČR v dubnu 2001).

V současné době má 31 členů - aktualizace k 1.1.2016.

Mondioring klub ČR, z.s. je členem FCI prostřednictvím ČKS (přes ČMKU), je členským subjektem ČKS č.938 jako klub speciálního výcviku.

Členové Mondioring klubu ČR jsou zároveň členy ČKS (tzv. kolektivní členství) a členský průkaz MK ČR slouží k prokazování se členstvím v ČKS na akcích pořádaných ČKS (pokud člen není současně členem také jiného klubu ČKS nebo ZKO ČKS, pak se může na akcích ČKS prokazovat kterýmkoliv členským průkazem).

MK ČR je dobrovolným, otevřeným, zájmovým, sportovním a politicky nezávislým sdružením. Sdružuje ve svém středu občany – kynology – se zájmem o tento druh sportovní činnosti v souladu s posláním FCI. Na tomto základě organizuje sportovní výcvik psů podle mezinárodního zkušebního řádu FCI Mondioring v České republice a metodicky jej řídí. Umožňuje svým členům účast na akcích pořádaných Mondioring klubem ČR na území ČR a také na soutěžích podle ZŘ v jiných státech.

MK ČR je právnickou osobou, sídlo MK ČR je vždy na adrese stávajícího předsedy MK ČR.