Zkušební řád Mondioring byl schválen v září roku 1994. Z tohoto pohledu by se mohlo zát, že jde o poměrně mladý kynologický sport. Avšak jeho základem jsou prvky vycházející z dlouholetých tradic francouzského a belgického ringu. Věřte nebo ne, v těchto zemích se tomuto výcviku věnují již od počátku minulého století. K vybraným cvikům z výše zmiňovaných národních zkušebních řádů byly přiřazeny prvky zcela nové a vytvořily tak uzavřený celek, podle kterého mohou soutěžit psovodi z celého světa. To bylo také hlavní myšlenkou při vytváření zkušebního řádu Mondioring. Pochopitelně absolutní světovou špičku tohoto sportu zastupují Francouzi a Belgičané, ke kterým se postupně připojili Švýcaři. I to je jistě jeden z důvodů proč je úřední řečí pro Mondioring francouzština. U nás je kromě ringu francouzského a belgického znám i holandský zkušební řád KNPV. Tento se Mondioringu podobá pouze zdánlivě a je také provozován na poněkud odlišných principech. O čemž svědčí i to, že psovodi z Holandska se mondioringových soutěží nezúčastňují a ani je ve své zemi nepořádají. Tím zůstávají v porovnání s ostatními ringovými zeměmi tak trochu v izolaci. Dnes se vrcholových akcí v Mondiroingu zúčastňují psovodi z celé západní Evropy, USA, Skandinávie, ale dokonce i z Anglie a Mexika.