Výcvik

25.03.2011 18:18
Článek uveřejněný v časopisu Psí sporty - číslo 6/2007 (5. 11. 2007) První díl článku o poslušnoti a skocích je zde.   Ještě než se začneme zabývat samotnou skladbou a náplní jednotlivých cviků, rád bych se pozastavil u tématu jaké plemeno je pro výcvik mondioringu vhodné a jaké si tedy...
25.03.2011 17:12
Článek uveřejněný v časopisu Psí sporty - číslo 5/2007 (5. 9. 2007)   V následujících dvou dílech se blíže seznámíme s náplní cviků poslušnosti a skoků. Nikoliv však tak, abych stroze popisoval metodické postupy při vykonávání jednotlivých cviků, ale pokusím se přiblížit a na konkrétních...
24.03.2011 09:59
Článek uveřejněný v časopisu Psí sporty č. 3/2007 (5. 5. 2007). Mondioring se  v České republice provozuje oficiálně pod hlavičkou Mondioring klubu již téměř šest let. I přesto je na naší kynologické scéně stále „popelkou“. Na druhou stranu se při různých akcích k propagaci Mondioringu...