Členství v klubu

Vznik členství v Mondioring klubu ČR:

 

 • Členem MK ČR se může stát občan ČR, jakož i občané jiných států, kteří souhlasí s posláním MK ČR
 • Minimální věková hranice pro členství je dovršení 15-ti let, přičemž u osob mladších 18-ti let musí být písemný souhlas jeho zákonného zástupce
 • Člen se vstupem do Mondioring klubu ČR zavazuje dodržovat Stanovy ČKS a další předpisy ČKS s MK ČR souvisejícími, dále Stanovy MK ČR a další předpisy, řády, směrnice či další schválená ustanovení MK ČR, související ustanovení ČKS, ČMKU a FCI a další normy, zákony a předpisy platné na území ČR
 • O přijetí nového člena rozhoduje výbor MK ČR nebo členská schůze MK ČR na základě vlastnoručně podepsané přihlášky (novým členem) zaslané fyzicky poštou na adresu jednatele MK ČR
 • Členství začíná po souhlasu výboru či členské schůze MK ČR, o čemž je uchazeč o členství v MK ČR vyrozuměn, a zaplacení zápisného a členského příspěvku
 • Přihlášku je nutno vytisknout a pečlivě vyplnit strojem či hůlkovým písmem. Přihlášku nelze zaslat elektronicky, je nutné ji zaslat poštou na adresu jednatele MK ČR. Elektronicky zaslané přihlášky jsou neplatné. Přihláška do Mondioring klubu ČR, z.s.
 • Součástí přihlášky je i formulář GDPR Formulář GDPR.
 • Vyplněnou přihlášku a formulář GDPR odešlete na adresu předsedy MK ČR: Radim Kelar, Pňovice 256, 784 01, nebo na email: radimkelar@centrum.cz
 

V návaznosti na termíny zasílání elektronických seznamů členů na ČKS a odvodů poplatků na ČKS je možno se do Mondioring klubu přihlásit buď od začátku běžného roku (resp. nejpozději do 28.2., kdy je zpracováván seznam členů pro ČKS) nebo od 2.pololetí (resp. nejpozději do 31.7., kdy je zpracováván členský seznam pro ČKS)

 

Jméno každého člena MK ČR bude uvedeno na webu MK ČR: http://www.mondioringklub.cz/klub/seznam-clenu/. Žádáme členy, aby webmasterovi klubu zaslali na e-mail své foto se psem (nebo své foto v ringovém obleku) a pokud již mají se svým psem (fenou) složeny zkoušky podle ZŘ Mondioring, tak také jméno + datum narození psa a kopii výkonnostní knížky tohoto psa se záznamy o mondioringových zkouškách. Děkujeme.

Zároveň žádáme stávající členy MK ČR, kterým dosud na zmiňované stránce chybí foto nebo některé údaje, tak aby webmasterovi toto dodali. Současně průběžně dodávejte informace o svých dalších složených zkouškách - buď zasláním výsledkové listiny závodu, kopií potvrzení o zkoušce (bodovacího listu) nebo kopií výkonnostní knížky svého psa (feny). Děkujeme.

 

Členské příspěvky – výše platná od 1.1.2011:

 • Stávající členové: členský příspěvek na jeden rok 500,-- Kč na jednoho člena; členský příspěvek 250,-- Kč za dalšího rodinného příslušníka (manžel, manželka, syn, dcera, otec, matka)
 • Mládež ve věku 15 – 18 let: 250,-- Kč ročně
 • Noví členové: 600,-- Kč  (100,-- Kč zápisné + 500,-- Kč členský příspěvek na 1 rok), pokud se přihlásí od 1.1 do 28.2. běžného roku, kdy se sestavuje členský seznam na ČKS (rodinný příslušník nebo mládež hradí 100,-- + 250,-- Kč).
 • Pokud se přihlásí od 1. 7. do 31.7. běžného roku (začátkem srpna se zasílá členský seznam za 2.pololetí), hradí nový člen polovinu ročního příspěvku, zápisné zůstává ve stejné výši,  tj. 100,-- + 250,-- Kč (rodinný příslušník nebo mládež hradí 100,-- + 125,-- Kč)
 • Termín úhrady pro stávající členy na další rok je nejpozději do 31.12. kalendářního roku a to tak, aby platba byla na účet klubu připsána nejpozději 31.12.  Pokud člen nedodrží termín platby, je povinen po 1.1. nového roku uhradit rovněž poplatek 100,-- Kč (znovu zápisné)

 

Členské příspěvky se hradí  bezhotovostním převodem na běžný účet klubu. V případě, že člen nemá možnost provést bezhotovostní převod, tak je možná platba složenkou typu C (Česká pošta) na adresu pokladníka klubu.

 

Účet Mondioring klubu ČR:

FIO banka a.s., úřadovna Frýdek-Místek, č.ú.: 2600317895/2010

Variabilní symbol: vaše datum narození

Zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení a účel platby, např: ČP 2016

 

***************************************************

Proč se stát členem Mondioring klubu ČR

 

 • Členové Mondioring klubu ČR jsou zároveň členy ČKS (tzv. kolektivní členství) a členský průkaz MK ČR slouží k prokazování se členstvím v ČKS na akcích pořádaných ČKS (pokud člen není současně členem také jiného klubu ČKS nebo ZKO ČKS, pak se může na akcích ČKS prokazovat kterýmkoliv členským průkazem)
 • Členové Mondioring klubu ČR, kteří se aktivně podílí na organizaci a vlastním průběhu závodů klubu, mají na závodech pořádaných MK ČR slevu ve výši 50% ze startovného 
 • Členové Mondioring klubu ČR se mohou aktivně podílet na veškeré činnosti MK ČR, na organizaci mondioringových závodů MK ČR a dalších akcích MK ČR
 • Členové Mondioring klubu ČR mají možnost své sportovní-mondioringové prezentace a mondioringové prezentace svého psa (psů) na webových stránkách MK ČR
 • Členové Mondioring klubu ČR mají možnost účasti na seminářích, školeních a dalších akcích MK ČR
 • Členové Mondioring klubu ČR mohou po splnění daných podmínek kandidovat na národní rozhodčí podle ZŘ mondioring nebo se ucházet o licenci národního figuranta  podle ZŘ mondioring a absolvovat s tím spojená proškolení a zkoušky
 • Členové Mondioring klubu ČR mohou po splnění kvalifikačních podmínek reprezentovat ČR na MS SMCU/FCI
 
 
Aktualizováno na základě Usnesení výborové schůze Mondioring klubu ČR ze dne 18.8.2014 a Usnesení členské schůze MK ČR ze dne 15.11.2014