Aktualizace stránky Seznam členů

27.01.2014 20:11

Aktualizace stránky Seznam členů k 1.1.2014: http://www.mondioringklub.cz/klub/seznam-clenu/

 

Pokud se některý z členů Mondioringu klubu ČR v seznamu nenašel nebo pokud máte zájem doplnit své foto (se psem - viz vzory na stránce) či další info související s mondioringem, kontaktujte, prosím, jednatelku klubu