Členská schůze, doškolení figurantů + školení a zkoušky nových uchazečů o licenci národního figuranta

17.09.2014 17:49
Dnes byla členům Mondioring klubu ČR zaslána na e-mail pozvánka na členskou schůzi a informace k doškolení stávajících figurantů a školení a zkouškám nových uchazečů o licenci národního figuranta podle ZŘ mondioring.
 

Členská schůze Mondioring klubu ČR se uskuteční v sobotu 15. listopadu 2014 v klubovně KK Bystrovany u Olomouce od 16.00 hodin. 

Mapa: https://www.mapy.cz/zakladni?x=17.3169547&y=49.5975811&z=13&source=muni&id=766

 

Doškolení stávajících figurantů i školení nových uchazečů proběhne v Bystrovanech stejný den, tj. 15.11.2014, zahájení v 8.00 hodin. Informace u předsedy výcvikové komise.

 

 

* * * * *

 

Informace k listopadovému závodu: Plánovaný závod v tomto termínu ani v jiném termínu již letos Mondioring klub ČR pořádat nebude.