Členské příspěvky do 31.prosince

17.12.2014 13:13
  • Dovolujeme si připomenout členům našeho klubu, že:
  • Termín úhrady členského příspěvku ve výši Kč 500,-- (a další rodinný příslušník 250,-- Kč) pro stávající členy na další rok je nejpozději do 31.12. kalendářního roku a to tak, aby platba byla na účet klubu připsána nejpozději 31.12.  Pokud člen nedodrží termín platby, je povinen po 1.1. nového roku uhradit rovněž poplatek 100,-- Kč (znovu zápisné)
Členské příspěvky se hradí bezhotovostním převodem na běžný účet klubu:

FIO banka a.s., úřadovna Frýdek-Místek, č.ú.: 2600317895/2010

(K častým dotazům dodáváme, že číslo účtu i po změně pokladní zůstává stejné)
Variabilní symbol: vaše datum narození
Zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení a účel platby, např: ČP 2015