Mezinárodní mistrovství ČR v mondioringu již za měsíc

21.05.2014 18:52

Uveřejňujeme startovní listinu mistrovství k datu uzávěrky. S ohledem na počet přihlášených bude mistrovství probíhat určitě dva dny. Z tohoto důvodu dáváme ještě možnost těm, kteří se dosud nestihli přihlásit, a prodlužujeme uzávěrku do 4.6.2014.

Přijetí přihlášky bude pořadatelem potvrzeno až po úhradě startovného.

Se srdečným pozdravem

Organizační výbor mistrovství

 

We present the starting list of Championship to  closing date. In view of the number of competitors, championship will definitely take place for two days. For this reason, we give the opportunity to those who still did not manage to sign up, and we extend the closing date to June 4, 2014.

Applications will be confirmed by the organizer only after the payment of fee.

Sincerely,

Organising Committee for the championship 

 

Startovní listina (Start list)

 

Propozice (Propositions)       Přihláška (Application)