Nové licence figurantů MK ČR

18.11.2014 15:30
V sobotu 15.11.2014 se na cvičišti KK Bystrovany uskutečnilo Doškolení rozhodčích a figurantů Mondioring klubu ČR a současně proběhlo školení a zkoušky o národní licenci figuranta podle zkušebního řádu MONDIORING.
Doškolení se zúčastnil rozhodčí a figurant MK ČR Roman Vala (+ praktické přezkoušení, úspěšně) a dva noví uchazeči o licenci Marcin Gawron a Martin Hudeček splnili úspěšně všechny tři části zkoušek (teoretické a fyzické testy + praktické zkoušky), gratulujeme.
 
Zkušební komise pracovala ve složení: Zdeněk Volný, Radim Kelar, Zdeněk Dadák a Dagmar Volná. Všichni se rovněž vystřídali v roli psovodů při praktickém přezkoušení figurantů.
 
Dva dosavadní figuranti MK ČR na svou licenci rezignovali (Martin Štěrba a Michal Mázor), tudíž aktuální seznam oficiálních českých mondioringových figurantů je opět pětičlenný:
 
Roman Vala (proškolení splněno 15.11.2014)
Radim Kelar (proškolení splněno při závodech 12.-13.4.2014 + 21.6.2014)
Pavel Urban (proškolení splněno při závodech 12.-13.4.2014 + 21.6.2014)
Marcin Gawron (zkoušky uchazečů 15.11.2014)
Martin Hudeček (zkoušky uchazečů 15.11.2014)
 
************************
 
Seznam českých národních rozhodčích:
 
Roman Vala (proškolení splněno 15.11.2014)
Zdeněk Volný (proškolení splněno při závodch 12.-13.4.2014 + 21.6.2014)
 
 

 FOTO ze zkoušek zde ZDE (foto Aleš Volný)

 
 
Snímky hlavních aktérů zkoušek: Marcin Gawron, Martin Hudeček a Roman Vala