Noví funkcionáři, rozhodčí a figuranti

27.02.2011 15:28

Konec loňského roku je spjat s novinkami v Mondioring klubu. Výsledkem je posun v některých funkcích, vznik výcvikové komise, jmenování rozhodčích nebo první zkoušky figurantů pořádané v České republice. Doposud bylo možné figurantské zkoušky skládat pouze v zahraničí.