Poslední závod sezóny v prosinci!

23.10.2013 14:35
Mondioring klub ČR pořádá v sobotu 7. prosince 2013 poslední český závod v mondioringu tohoto roku.
Závod bude jednodenní podle všech tří kategorií, uskuteční se na cvičišti KK Bystrovany u Olomouce. Rozhodčí: Valeer Linclau z Belgie a Zdeněk Volný. Figuranti: Radim Kelar, Michal Mázor, Pavel Urban.

Po ukončení závodu proběhne členská schůze Mondioring klubu ČR a zároveň ten den proběhne proškolení národních figurantů a rozhodčích. Členové MK ČR obdrží bližší informace e-mailem.

 

Propozice     Přihláška (Anmeldung)   Plakát