Povinná zkouška BH od podzimu 2014

12.05.2014 07:55

Ze zápisu 14.zasedání komise SMCU/FCI z 22.2.2014 ve Vendenheimu, který jsme obdrželi minulý týden,

vyplývá zásadní informace k dlouho diskutovaným  socializačním zkouškám – tedy složení zkoušky BH platí již kromě ZŘ IPO i pro ZŘ Mondioring – je povinné i pro účastníky mondioringových závodů (závody = zkoušky) a její splnění se bude u psů nastupujících na mondioringové závody vyžadovat od října 2014 (od termínu konání MS SMCU/FCI v Itálii).

 

Překlad bodu 6) zápisu:

Socializační test:

SMCU/FCI připomíná příspěvek pana Jansena, prezidenta pracovní komise FCI, týkající se socializačních testů:

Princip povinnosti splnění socializačního testu byl přijat na schůzi dne  02.10.2011.

Počínaje MS 2014 a dalšími mezinárodními turnaji nebudou tolerovány žádné výjimky z tohoto pravidla. Organizátor MS SMCU/FCI musí tuto skutečnost zmínit v registračních dokumentech a provádět řádnou kontrolu.

 

Mezinárodní socializační test (zkouška):

International : BH – (Begleithund)

Uznané národní socializační testy:

Belgium: the socialization test

France: CSAU – (Certificat de Sociabilité et d’aptitude ŕ l’Utilisation)
USA : Sociability test
Portugal : Teste Sociabilidade do CPC
Netherlands: VZH: (Verkeerszekere hond)
Switserland : SKN (Sachkundenachweis)
Spain: Pruebo de sociabilidad

 

Originál zápisu, bod 6, v AJ:

Sociability test:

The SM-UDC-FCI reminds to the note of Mr. F. Jansen President of the Commission utility dogs concerning the sociability test, the principle of the obligation to be in possessing of the sociability test was accepted in the meeting of 02 10 2011. Starting by the World Cup 2014 and other International trials, no more derogation on this obligation will be tolerated. The organizer of the W.C. has to mention it on the documents of inscription and make the control on the preceding.

 

Radim Kelar

Předseda Mondioring klubu ČR a člen komise SMCU/FCI