Proškolení a zkoušky figurantů

15.02.2016 14:15
Informace členům Mondioring klubu ČR:
Výbor MK ČR vypsal termín pravidelného školení figurantů. Proškolení stávajících figurantů a zkoušky o licenci figuranta podle ZŘ Mondioring se budou konat v neděli 27.3.2016 od 11:00 hodin v areálu KK Bystrovany u Olomouce.
Další termíny školení figurantů budou při závodech organizovaných MK ČR a to 16.-17.4.2016 v Mohelnici a při MMČR 18.-19.6.2016 v Bystrovanech - toto platí jen pro figuranty nominované na tyto soutěže.
 
Více info u výcvikáře Zdeňka Dadáka: z.dadak@centrum.cz