První zkoušky figurantů

20.02.2011 18:49

V Lošticích se ve dnech 19. - 20. 2. 2011 konaly první zkoušky v ČR uchazečů o figuranty podle zkušebního řádu mondioring.

 

Všichni čtyři uchazeči splnili podmínky a úspěšně absolvovali teoretickou část, fyzické testy i praktickou část zkoušek. Byla jim udělena licence figuranta podle ZŘ mondioring – figuranti obdrželi Průkaz figuranta, který je opravňuje k figurování na oficiálních akcích podle ZŘ MONDIORING.
Mondioring klub ČR blahopřeje těmto figurantům: Hanzelka Libor, Pátek Michal, Vala Roman, Vystrčil Marek.