Stanovisko FCI ke Globalringu

26.11.2014 17:51
 
Stanovisko FCI ke Globalringu
Překlad dopisu Franse Jansena,

prezidenta pracovní komise FCI 

 

Dozvěděl jsem se, že španělská Federation Canine International spustila program podobný Mondioringu s názvem Globalring.

Je mou povinností informovat, že jak španělská federace, tak program Globalring nejsou uznány FCI.

Zároveň je zakázáno této federaci používat podobné logo jako je logo FCI.

Je samozřejmě možné, aby si každý svobodně vybral kynologický sport, kterému se chce věnovat, ale stejně tak si musí uvědomovat závažnost své volby.

Rozhodne-li se pro Globalring, je to samozřejmě v pořádku, ale znamená to zároveň, že se nemůže věnovat Mondioringu (platí pro psovody, stejně jako pro figuranty a rozhodčí).

Stejně tak rozhodčí uznaný FCI nesmí posuzovat soutěže v Globalringu.

Navíc rozhodčí, který není FCI uznaný, nesmí činit zápis do pracovní knížky vydané FCI.

Stane-li se tak, pracovní knížka se stává neplatnou a musí být vrácena zpět organizaci, jež ji vydala.

 

S pozdravem,

Frans Jansen

 

President FCI Utility Dogs Commission

 

 

Zdroj: SMCU/FCI: www.mondioring.org

 

Za správnost: Radim Kelar, český zástupce v SMCU/FCI