Termín členské schůze 2012

28.07.2012 12:05

Členská schůze MK ČR se bude konat v sobotu 17. listopadu 2012 na cvičišti KK Bystrovany u Olomouce.

V dopoledních hodinách proběhne doškolení národních figurantů ČR (platí zejména pro figuranty, kteří se nezúčastnili školení v dubnu t.r.) spojené s tréninkem zájemců z řad klubu, v odpoledních hodinách proběhne členská schůze. Bližší časový harmonogram a program členské schůze bude rozeslán všem členům cca měsíc před akcí.