V listopadu bude první mondioringový závod v Polsku

01.07.2015 14:45
Dne 16.6.2015 schválil Zwiazek kynologiczny w Polsce, Warszawa, pořádání historicky prvního závodu podle MZŘ Mondioring na území Polska. 
Závod pořádá ZKWP Raciborz ve dnech 14.-15.11.2015 na stadioně Raciborz, hlavním organizátorem je Marcin Gawron.
Oproti původnímu plánu akcí MK ČR tento závod nepořádá Mondioring klub ČR a nebude se na tomto závodě zadávat titul CACT.
 
Odkaz na info na facebooku: https://www.facebook.com/events/1442059002784273/