Zkoušky uchazečů o Českou licenci figuranta

23.08.2019 18:58

V neděli 22.9.2019 v 10,00 hod. se budou v areálu KK Bystrovany konat zkoušky uchazečů o Českou licenci figuranta společně s přezkoušením současných držitelů této licence. Zkoušky budou prováděny dle směrnice MK ČR Česká licence figuranta, která obsahuje i podmínky, které musí uchazeč splňovat. Další podmínkou pro účast na zkoušce či přezkoušení je zajištění si účasti psa, který ovládá cviky obrany mondioringu minimálně na úrovni kategorie 2, tzn., že každý uchazeč s sebou přiveze psovoda se psem, popř. pouze psa, který splňuje danou podmínku vycvičenosti.

Vyplněnou, oskenovanou přihlášku zašle uchazeč výcvikovému referentovi (z.dadak@centrum.cz) nejpozději do 18.9. 2019.