Zkoušky uchazečů o národní licenci figuranta podle zkušebního řádu MONDIORING 27.8.2011

31.07.2011 15:13

Členům Mondioring klubu ČR
Uchazečům o licenci figuranta podle ZŘ Mondioring

Zkoušky uchazečů o národní licenci figuranta podle zkušebního řádu 
MONDIORING se uskuteční v sobotu 27. srpna 2011
 na cvičišti 
ZKO Bystrovany u Olomouce. Zahájení v 9.00 hodin. 
Časový harmonogram akce bude upraven na místě podle počtu uchazečů. 
Proběhne proškolení - teorie, písemné testy, fyzické testy a 
praktická zkouška. Bude následovat vyhodnocení zkoušek a potom 
proběhne členská schůze MK ČR.

Zájemci, kteří splňují podmínky uchazeče o figuranta viz Směrnice -  
bod A), vytisknou přihlášku + čestné prohlášení a tyto zašlou poštou
(s podpisem) na adresu: Dagmar Volná, Dub 30, 741 01 Nový Jičín a to
v termínu do 20.8.2011.

Případné dotazy ke zkouškám vám zodpoví předseda výcvikové 

komise Roman Vala (tel. 777 909 865).