Zkoušky uchazečů o národní licenci figuranta + proškolení stávajících národních rozhodčích a figurantů

24.03.2013 23:29
1) Výcviková komise MK ČR obdržela pro avizované zkoušky jednu přihlášku uchazeče o licenci národního figuranta podle ZŘ mondioring a to našeho člena Michala Mázora (Nový Jičín).
Pro zkoušky byla určená zkušební komise ve složení: Zdeněk Volný, Roman Vala a Radim Kelar + zapisovatelka Pavla Gorčáková.
V pátek 22. března proběhly dle plánu fyzické testy a proškolení + písemné testy. V sobotu po ukončení závodu proběhly praktické zkoušky. Michal Mázor absolvoval všechny tři povinné části zkoušek na výborně a obdržel licenci národního figuranta. Blahopřejeme.
 
2) Před termínem proškolení obdržela výcviková komise MK ČR od dvou národních figurantů žádost o ukončení licence a to od Libora Hanzelky a Michala Pátka.
Povinné proškolení stávajících národních rozhodčích absolvovali Roman Vala a Zdeněk Volný. Proškolení stávajících národních figurantů absolvovali Radim Kelar, Martin Štěrba a Roman Vala. Nepřítomni Pavel Urban (neomluven) a Marek Vystrčil se omluvil. Ten má pozastavenou licenci a má poslední možnost jejího obnovení (dle směrnic pro figuranty) na 2.termínu proškolení figurantů v roce 2013 (termín bude pravděpodobně vyhlášen ve 2. pololetí 2013).
 
Seznam aktuálních národních figurantů podle ZŘ mondioring zde
 

******

 
Po ukončení zkoušek figurantů proběhla členská schůze Mondioring klubu ČR. Zápis a přílohy budou brzy doplněny na web klubu a rozeslány členům MK ČR.
 
 
 
 
D.V.